Kulturní Morava, Dobývání Moravské brány

Kdo jsme

„Kultura je obraz vzdělanosti národa… - motto, které nejlépe vystihuje, proč vznikl spolek Kulturní Morava. Snem všech členů, je vytvořit nové společenské události, jež svou kvalitou, sytostí a nápaditostí obohatí každého návštěvníka. Při stanovení cílů jsme se jednohlasně shodli, že nám dnes chybí akce, které svou hodnotou obohatí každou přítomnou duši a jejich majitelům vyčarují na tváři úsměv, který je bude další dny v dnešním urputném životě dobíjet. Mnoho z našich akcí, které se udály loňského roku, tuto skutečnost jen podtrhávají.

Jsme tu proto, abychom iniciovali změny, nové nápady i směry a sbližovali lidi stejného smýšlení. Hlavní náplní našeho spolku je vytvářet, informovat a přibližovat všem věkovým kategoriím různorodé, vzdělávací, účinné, zábavní, sportovní a kulturní akce.

Věříme, že nás, kteří chceme hezčí, milejší, vzdělanější a kulturnější Moravu je více, než se zdá…

Kulturní Morava z. s.
Dolní Újezd 155, 751 23
IČ: 030 77 373

Další naše weby jsou Leonardo hledá poklad
a web akce Dobývání Moravské brány.