Karl Ditters: Missa Solemnis - ZRUŠENO

Karl Ditters: Missa Solemnis K 326

Nejvýznamnější Dittersovu stopu nacházíme v hudební sbírce z kostela Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku u Olomouce.

5.4.2021 / Svatý Kopeček

Karl Ditters: Missa Solemnis - ZRUŠENO

Nejvýznamnější Dittersovu stopu nacházíme v hudební sbírce z kostela Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku u Olomouce. Poutní chrám spravovaný premonstráty z nedalekého Hradiska byl v 18. století důležitým kulturním centrem, o čemž svědčí mj. hudební sbírka, která v době zrušení kláštera v roce 1784 čítala téměř na dva tisíce hudebnin. Z této sbírky je dnes dochováno pouze torzo, včleněné do sbírky brněnských augustiniánů. Zahrnuje celkem 84 kusů hudebnin z let 1717–1771, jedná se většinou o mše. Ditters je autorem jediné skladby – slavnostní mše C dur (Krebs 326).

Missa solemnis K 326 je patrně nejrozšířenější Dittersovou mešní kompozicí, v současné době lze nalézt více než 40 opisů po celé Evropě. Je zajímavé, že vedle Sv. Kopečku, který je vůbec prvním známým pramenem, pocházejí další dva nejstarší opisy právě z Moravy, a to od brněnských augustiniánů z roku 1772 a od benediktinů z Rajhradu z roku 1773. To svědčí o mimořádné oblibě této skladby, navzdory její interpretační náročnosti.

Pořadatel byl nucen projekt zrušit kvůli zákazu konání kulturních akcí.